Losning ICT

Contact opnemen


» Terug naar vorige pagina

11-12-2017

Migreren naar de cloud: zo doe je dat het beste

Alles draait om een goede transitie- en transformatiefase.

Kiezen voor een cloudoplossing is redelijk rechttoe-rechtaan, maar het migreren van een bestaande applicatie naar de cloud is andere koek. Hier geven we aan waar je echt rekening mee moet houden, anders gaat het geheid fout.

Digitale transformatie dwingt organisaties nieuw leven in hun IT-landschap te blazen, waarbij veel bedrijven kiezen voor cloudoplossingen. Cloudcomputing wordt vaak geassocieerd met kostenbesparingen, maar veel bedrijven onderschatten de resources die je nodig hebt om de transitie- en transformatiefase af te ronden, wat weer snel kan leiden tot substantiële kostenoverschrijdingen. Terwijl het vervangen van bestaande legacy applicaties door een native SaaS-oplossing een rechttoe rechtaan-uitvoering kan zijn, is het migreren van een bedrijfskritieke applicatie een meer delicate onderneming. Deze migraties vereisen een doorwrocht onderzoek, gedegen expertise van grote architecturen en een stevige planning - iets waar veel organisaties nog veel mee worstelen.

Na onderzoek onder managers met cloudervaring bij 500 organisaties kwam onderzoeksfirma Forrester tot de conclusie dat deze migraties makkelijker gezegd dan gedaan zijn. Anders dan cloudnative apps die ingebouwde elasticiteit hebben, leunen legacy apps gewoonlijk op hun onderliggende infrastructuur en zijn ze niet goed schaalbaar. Daardoor kiezen bedrijven vaak een compromis tussen investeren in het kostbare herschrijven van code en het accepteren van mindere prestaties vanwege een minder opgetuigde deployment. .


Maatwerk door app-voor-app-migratie

In de komende twee jaar groeit het gemiddelde aantal cloudapps per bedrijf van 44 procent naar 62 procent. Ondertussen hebben bedrijven geleerd - soms op de harde manier - dat er geen standaard aanpak is. De eerste bedrijven die naar de cloud gingen kozen aanvankelijk voor een massamigratie en kregen te maken met uitdagingen in de geleverde prestaties. Bedrijven richten zich nu op de nuances van deze migraties door die app voor app te doen.

Om de transitie- en transformatiefase tot succes te brengen moeten bedrijven eerst grondig onderzoek doen naar hun huidige IT-landschap om deze goed in kaart te krijgen. Vervolgens moet aan de hand van die informatie een duidelijk en omvattend transitie- en transformatieplan komen. Daarbij hoort onder meer een onderzoek naar de cloudgeschiktheid van bestaande applicaties en een onderverdeling van die applicaties naar prestatie-eisen, complexiteit, security-eisen, interactie met en afhankelijkheid van andere applicaties, etc. Het resultaat zal het transitieteam helpen te bepalen waar te beginnen, en te komen met een roadmap die aangeeft waar de mijlpalen liggen, wat de KPI's zijn, risicovolle onvoorziene factoren enzovoorts.


Kosten en prestaties afwegen

Multicloud omgevingen van verschillende leveranciers worden in toenemende mate de norm. Maar het is belangrijk te onthouden dat elk platform met zijn eigen sterkten en zwakten komt. Bedrijven zouden dus een specifieke set aan requirements moeten definiëren waarmee de 'ideale' provider kan worden gekozen, omdat de ene nu eenmaal meer geschikt is bepaalde workloads af te handelen dan de ander. Na de selectie gaat het echte werk beginnen en komen er diverse uitdagingen om de hoek kijken.

De kosten van het herschrijven van applicaties staat nummer 1 op de lijst van tegenvallers (zegt 41 procent van de ondervraagde managers), gevolgd door de kosten van dataverkeer vanwege slechte planning (33 procent). Om die problemen te voorkomen denkt 53 procent dat een mogelijke oplossing een kosten-effectieve infrastructuur is en meer dan een derde (37 procent) ziet app-specifieke configuraties als oplossing.


Tekort aan vaardigheden en talent

Bedrijven over de hele linie zijn druk doende met het vrijmaken van menselijk en financieel kapitaal voor hun digitale transformatie. Maar vaardigheden en ervaring in migratietrajecten zijn schaars en worden veel gevraagd. Gezien de voorspelde groei van de cloudmarkt in de komende jaren is duidelijk dat deze situatie niet snel zal verbeteren.

Daarom zullen bedrijven zich moeten aanpassen aan deze omstandigheden en een aantal voorzorgsmaatregelen moeten nemen. Bijvoorbeeld het in beeld brengen van de capaciteiten van het huidige team, zodat je weet wat je mist en daarop gericht kan zoeken op de arbeidsmarkt. Vertragingen kunnen immers pijnlijk en kostbaar zijn. Een andere oplossing is training of externe inhuur. Bedrijven moeten daarnaast aan hun serviceprovider vragen naar best practises. Sterker nog, serviceproviders moeten het migratieproces faciliteren met de juiste documentatie, how-to training van de medewerkers en als nodig extra resources.

Om interne resources vrij te maken moeten bedrijven tevens hun applicatieportfolio onder de loep nemen. Het inzetten van een SaaS-oplossing kan soms een betere keuze zijn dan het lifting-and-shifting van een legacy applicatie - vooral als het geen kernapplicatie is. Bedrijven moeten zorgvuldig beslissen wanneer het werkelijk waard is resources toe te wijzen en de bijkomende migratierisico's te nemen - of zoals de Chinese wijsgeer en militaire strateeg Sun Tzu eens zei: "Pick your battles wisely".


Slotoverwegingen

De keuze voor een cloudapplicatie en de migratie van een applicatie naar de cloud moeten niet worden verward. Beide hebben uiteindelijk hetzelfde doel, maar de laatste is veel uitdagender. Om er zoveel mogelijk waarde uit te halen en tegenslag te voorkomen is het belangrijk dat je het verschil tussen de twee weet en je de total cost of ownership (inclusief herontwerp, herschrijven, migratie-inspanningen, etc) goed duidelijk hebt voordat je je waagt aan de cloud.

Je moet de omvang, doelen en resultaten duidelijk hebben omschreven gedurende de fase waarin je de strategie bepaalt. Daarnaast kunnen bedrijven overwegen om nauwgezet de voortgang te meten. Bijvoorbeeld door een indexwaarde te creëren die tijd (geplande uren tegen werkelijke uren per werkdeel), kwaliteit (fouten/issues verwacht tegen werkelijke fouten/issues) en budget (geplande resources tegen werkelijk verbruikte resources) combineert, kan een krachtig meetinstrument zijn in het bepalen van de gezondheidsstatus van het project. Regelmatige rapportages zullen helpen in het naar boven halen van problemen zodat correctie daarop direct kan volgen, en alles op de rails blijft staan


» Terug naar vorige pagina